Avaleht2023-04-25T22:46:10+03:00

Teenused

Majasisese juristi teenus ehk interim juristi teenus on suunatud ettevõtetele, kes otsivad ettevõttesse juristi ajutiselt töömahu suurenemisel või osalise koormusega püsilepingu alusel.

Lepingute koostamine, lepingu rikkumine ja õiguskaitsevahendite rakendamine

Üldine võlahaldus, kohtueelne ja kohtulik võlamenetlus, täitemenetlus

Juriidiliste kehade asutamine, lõpetamine, ümberkorraldamine, põhikirjade koostamine

Töölepingud, käsunduslepingud, juhatuse liikme lepingud, konfidentsiaalsus ja konkurentsipiirang, vaidlused

Kahjunõuete lahendamine erinevates kahjukindlustuse liikides ja juhtumites, esindamine

Esindamine alates maksekäsu kiirmenetlusest kuni kõrgema astmeni, esindamine täitemenetluses

Kaasomandi ja ühisomandiga seotud küsimuste lahendamine, kinnisvara ost-müük, servituudid

Ettevõtte maksejõetus, pankrotihoiatuste saatmine, avalduse koostamine, esindamine pankrotimenetluses

Suhtlus riigi ja/või kohaliku omavalitsusega, nende poolt väljastatud aktide vaidlustamine

Suhtlus Andmekaitse Inspektsiooniga, andmekaitseaudit ja andmete kaitsmine töösuhetes, eraelu puutumatus ja au teotamine, laim

Kas soovid õigusalast abi?

 

Saada päring

Mida tasub kinnisvara ostmisel ja müümisel silmas pidada?

9. juuni 2023|

Kinnisvara ostu-müügilepingute sõlmimine on valdkond, mis eelkõige ostjate poolt on tekitanud palju vaidlusi. Kuidas saaks eraisikust müüja ennast võimalikult hästi kaitsta hilisemate probleemide eest ning mida ostjana kinnisvara soetamisel silmas pidama?

Tehisintellekti kasutamisega võivad ettevõttele kaasneda erinevad äririskid

7. märts 2023|

Viimastel nädalatel tohutut meediakajastust saanud ja kõlapinda tekitanud tehisintellekti (inglise keeles artificial intelligence ehk lühidalt AI) kasutamine võib mitmetes ettevõtetes kaasa tuua küll olulise efektiivsuse kasvu, kuid tööandjatel tasub põhjalikult hinnata AI kasutamisega seotud õiguslikke ja ärilisi riske.

Töölepingu seaduse muudatused 2022 – 1. august 2022

4. aug. 2022|

Euroopa Liidu direktiiv läbipaistvate ja prognoositavate töötingimuste kohta võeti üle töölepingu seadusesse. Vastavad töölepingu seaduse muudatused jõustusid 1. augustil 2022.  Tööandjate jaoks on oluline tähele panna ning vajadusel muuta olemasolevad töölepingud ning arvestada uute sõlmimisel alljärgnevaga.

Telli uudiskiri

Nõustun privaatsustingimustega

Go to Top