Võla- ja lepinguõigus

Lepingud, mis vastavad majanduslikult ja õiguslikult Sinu huvidele.

Ärikeskkonna stabiilisust, ennustatavust ja jätkusuutlikkust mõjutavad suuresti lepingulised õigussuhted, mis raamistavad ettevõtte majandustegevust. Seetõttu tuleb tehingute kavandamisel alati silmas pidada, et poleks ülemääraseid riske ja lisandväärtus oleks maksimaalne.

EFTA Legal spetsialistid koostavad lepingud, mis vastavad majanduslikult ja õiguslikult kliendi parimatele ärihuvidele. Me keskendume detailidele ning teeme aktiivselt kliendiga koostööd – see aitab leida ka kõige keerukamates tehingutes vajaliku õiguste ja kohustuste tasakaalu.

Nõustame ja pakume lepingute koostamise teenust järgmistele reguleeritud tehingutele:
  • ostu-müügitehingud

  • töölepingud

  • koostöölepingud

  • tootmis- ja edasimüügikokkulepped

  • käsunduslepingud

  • üüri- ja rendisuhted

  • laenulepingud

  • projektitoetuslepingud

  • nõuete loovutamine ja kohustuste ülevõtmine.

  • teenuse osutamise lepingud

Saada päring