Võlamenetlus

Võlamenetlus jaguneb kohtueelseks ja kohtulikuks menetluseks.

Meie eesmärk on aidata võlausaldajal kätte saada võlgnikult võlgnevus võimalikult väikeste kuludega ja kiiresti, lähtudes võlgnevusega seotud asjaoludest. Oleme seisukohal, et kohtueelselt võlgnevuse tasumine on soodsam ja kiirem mõlemale poolele. Sellest tulenevalt on ka võlgnikul suurem motivatsioon võlg tasuda aegsasti. Selle saavutamiseks otsime võlgniku kontaktandmeid, et kindlasti teda teavitada tekkinud võlgnevusest ja pakkuda talle välja alternatiive võlgnevuse tasumiseks.

Juhul, kui võlgnik ei ole vaatamata meeldetuletustele siiski nõus vabatahtlikult võlgnevust tasuma, koostame teie eest maksekäsu kiirmenetluse avalduse (maksekäsus saab esitada nõudeid üksnes summas kuni 8000 eurot) ja kanname hoolt võimaliku edasise menetluse eest. Maksekäsk on oma olemuselt kiire menetlusvorm, kus üldreeglina saab juba jõustunud kohtumääruse kätte mõne nädalaga. Kui võlgnik ei soovi tekkinud kohtumääruse alusel jätkuvalt oma kohustusi täita, alustame võlgnevuse sissenõudmiseks täitemenetlust oma regiooni efektiivseimate kohtutäiturite juures.

Saada päring