Majasisese juristi teenus ehk interim jurist

Majasisese juristi teenus ehk interim juristi teenus on suunatud ettevõtetele, kes otsivad ettevõttesse juristi ajutiselt töömahu suurenemisel või osalise koormusega püsilepingu alusel. Meie juristidel on pikaajaline õigusalane ja interimina töötamise kogemus ning valmisolek ettevõttega liituda lühikese etteteatamisega.

Interim juristi teenuse käigus pakume ettevõtetele kokkulepitud mahus juristiteenust ja õigusnõustamist, kas kohapeal või distantsilt. Meie jurist töötab Sinu ettevõtte jaoks kui majasisene jurist kokkulepitud töömahus teenuslepinguga, olemasoleva töötaja asendajana, toimuvate muutuste faasis või alles loodava uue juristi positsiooni planeerimise etapis.

Millal kaasata ettevõttesse interim jurist?
 • Puudub vajadus täiskohaga juristi järele, kuid ettevõtte vajadustest ja tegevusalast tulenevalt on oluline, et oleks professionaalne ja usaldusväärne õigusteenuste püsipartner, kellega operatiivselt nõu pidada.
 • Olemasoleva töötaja asendamine nt lapsehoolduspuhkus, pikem puhkus, haigus, ajutine eemalolek.
 • Muutused organisatsioonis, mistõttu vajatakse osalise koormusega või ajutiselt suuremas mahus majasisest juristiteenust.
 • Uue õigusalase positsiooni loomisel, kuid puudub veel täpne arusaam, millise kogemuse ja koormusega juristi ettevõte vajab. Tähtajaline interim jurist aitab tuua selgust ja seeläbi kokku hoida värbamisele kuluvat aega ning raha.
Meie interim jurist on Sinu partner igapäevastes õigusküsimustes:
 • Jooksev juhtide ja töötajate nõustamine õigusküsimustes.
 • Lepingute, dokumentatsiooni ja protseduuride ülevaatamine, koostamine ja uuendamine; muudatuste jälgimine ja nende sisseviimine; läbirääkimistes osalemine.
 • Tööõigusalane nõustamine ja vajadusel esindamine töövaidlustes.
 • Tarbijakaitseõigus, tegelemine kliendikaebuste ja -pretensioonidega.
 • Õigusalaste analüüside ja arvamuste koostamine.
 • Õiguslike küsimuste lahendamine koostööpartneritega suhtlemisel.
 • Suhtlus järelevalve- ja ametiasutustega.
 • Nõustamine andmekaitse- ja intellektuaalomandi küsimustes – autoriõigused, kaubamärgikaitse, GDPR.
 • Teiste juriidiliste toimingute tegemine vastavalt ettevõtte vajadusele.
Miks palgata interim jurist EFTA Legalist?
 • Personaalne teenus, töötame kui majasisene jurist, kes on ettevõtte kontaktisiku(te) jaoks ettevõttes kohapeal või kontaktivõtu kaugusel.
 • Professionaalsed juristid, kellel on praktiline kogemus erineva suurusega kohalikest ja rahvusvahelistest ettevõtetest.
 • Omame Sinu ettevõtte jaoks vajalikku valdkondlikku kogemust ja kvalifikatsiooni.
 • Lähtume Sinu ettevõtte valdkonnapõhisest kogemusest ja vajadusest.
 • Katame oma taustajõududega ära vajalikud õigusvaldkonnad.
 • Kvaliteetne õigusabi vajalikus mahus ja mõistliku hinnaga.
 • Interimina töötamise kogemus.
 • Oskus uude teemasse kiiresti sisse elada.
 • Väline värske ja sõltumatu pilk aitab ettevõttes vajalike muutusi kiiremini algatada ja ellu viia.
 • Interim jurist saab tööle asuda lühikese etteteatamisega.

Meie interim juristid omavad kogemusi jaekaubanduses, turismisektoris, kinnisvaraarenduses, ehituses, panganduses, telekommunikatsioonis ja võlamenetluses.

Võta meiega ühendust ja räägime lähemalt, millist väärtust ja muutust saab majasisese juristi teenuse luua Sinu organisatsioonile paindlikult ja mõistliku hinnaga.

Saada päring