Esindamine kohtus

Hagiavalduse või vastuhagi koostamine ning vajaliku tõendusmaterjali kohane esitamine kohtule nõuab materiaal- ja protsessiõiguse piisavat tundmist.

Meie eesmärk ei ole käia iga hinna eest kohtus, sest tegemist on kliendi jaoks ajamahuka ja kuluka protsessiga. Hoolimata sellest, mõned vaidlused muud moodi lahendust ei leia kui alles kohtumenetluses. Esindame klienti tema huvides, olles oma töös detailsed ja täpsed, pidades kinni tähtaegadest ja pakkudes kliendile võimalikult hea esinduse. Meie meeskond hoiab end kursis oluliste muudatustega õiguspraktikas ning lähtub oma tegevusest muutuvast õigusmaastikust.

Saada päring