Riigi- ja haldusõigus

Omame pikaajalist kogemust esindamisel ja nõustamisel väga erinevates riigi- ja haldusõiguse küsimustes.

Aitame sul leida lahenduse, kui mõni haldusorgan on alustanud Sinu suhtes haldusmenetlust või väljastanud haldusakti. Nõustame ja esindame Sind haldusmenetluses ja -kohtus.

Haldusõiguse alla kuuluvad ka elamis- ja tööloa saamised, kodakondsuse andmine/taastamine jm erahaldusõigus ning sotsiaalhaldusõigus. Samuti erinevad väärteod, trahvid ja karistused ning muu asjaajamine riigiga.

Saada päring