Kogu juristi tehtav töö on tasustatud. Tasu arvestusse lähevad erinevad päringud, kui ka saadetud materjaliga tutvumine.