Ühinguõigus

Pädevad juriidilised lahendused ja nõustame tehingute tegemisel.

Pakume kvaliteetset nõustamisteenust kõikides õigus-, maksu- ja finantsalastes küsimustes, mis on vajalikud ettevõtte juriidilise või organisatsioonilise struktuuri paremaks juhtimiseks, optimeerimiseks või ümberkujundamiseks.

Aitame korras hoida äriühingu sisemist dokumentatsiooni, jälgime tegevuste kooskõla seaduse nõuetega, anname nõu, kuidas ja missuguste vahenditega reguleerida horisontaalseid ja vertikaalseid õigussuhteid ettevõttes ning tagame tehingute sujuva ja eesmärgipärase kulgemise.

Tegeleme järgmiste ühinguõigusega reguleeritud tehingute ja toimingutega:
  • äriühingute asutamine

  • omandamistehingud

  • ühinemised ja jagunemised

  • likvideerimine

  • pankrotimenetlus

  • põhikirja koostamine

  • osa- või aktsiakapitali muudatused

Saada päring